✆ 08-717 04 97

HEMTJÄNST

Det är kommunen som med stöd av socialtjänstlagen beviljar dig hemtjänst så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Hemtjänstinsatser kan beviljas till den som på grund av åldersrelaterad fysisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning och sjukdom är i behov av hjälp i hemmet, för att uppnå skälig levnadsnivå, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Beslut om hemtjänst fattas av biståndshandläggare. I beslutet ska anges vilka hemtjänstinsatser den enskilde beviljats och hur ofta de ska ges, exempelvis städning varannan vecka, samt vilken tidsperiod beslutet avser.
Hemtjänst omfattar insatser av servicekaraktär (exempelvis städning, inköp och tvätt) och personlig omvårdnad (exempelvis morgon-, lunch och middagshjälp, dusch, toabesök mm). I begreppet hemtjänst ingår också avlösning i hemmet och följe till och från läkarbesök och andra typer av ärenden.
Baggensfjärdens Hemtjänst AB

Torggatan 4 1tr

133 31 Saltsjöbaden, Stockholm

08-717 04 97

baggensfjardens.hemtjanst@telia.com

Copyright 2017 Baggensfjärdens Hemtjänst AB