✆ 08-717 04 97

VÄRDEGRUNDER

På Baggen strävar vi alltid efter att visa de människor vi möter i vårt dagliga arbete ett gott bemötande, visa respekt och förstå att alla människor har samma värde och att vi alla är unika. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör för att kunden ska ha ett fullvärdigt liv och känna välbefinnande.

Vi har ett förhållningssätt som är välförankrat i följande värdegrundsgarantier:

TRYGGHET & KONTINUITET
 • God och hälsosam personalkontinuitet. Du möter så få medarbetare som möjligt i ditt hem.
 • Att lära känna dem som kommer hem till dig skapar både trygghet och förtroende.
 • Personalens tillgänglighet. Det är en trygghet att kunna kontakta oss när det behövs.
 • All personal ska ha på sig arbetskläder, synlig namnskylt och legitimation.
 • Alla kunder ska ha en kontaktperson.
 • Alla kunder ska ha en genomförandeplan som beskriver hur, när och var den önskade hjälpen  utförs.
GOTT BEMÖTANDE
 • Alla kunder har rätt till privatliv och kroppslig integritet i samband med personlig omvårdnad.
 • Personal har ett professionellt förhållningssätt.
 • Du blir bemött av engagerad personal som strävar efter att utföra omsorgsarbete av hög kvalitet.
 • Vi respekterar din personliga integritet och din bostad som är ditt hem.
 • Du blir bemött av kompetent personal som utför kunskapsbaserade insatser.
INFLYTANDE OCH SJÄLVSTÄNDIGHET
 • Alla kunder har rätt att uttrycka särskilda önskemål.
 • Kund är ALLTID delaktig i utförandet av hjälpen som har beviljats.
 • Genom personalens lyhördhet får kunden inflytande över sin vardag.
 • Kontaktperson har regelbunden kontakt med kunden för att säkerställa kundnöjdheten.
Baggensfjärdens Hemtjänst AB

Torggatan 4 1tr

133 31 Saltsjöbaden, Stockholm

08-717 04 97

baggensfjardens.hemtjanst@telia.com

Copyright 2017 Baggensfjärdens Hemtjänst AB